Promotion!!!!! HVDC System 240V,192V,72V เสถียรและทน                                     โทร.085-909-1429

โซล่าเซลล์ระบบ On Grid คือ ระบบการติดตั้ง เพื่อขายไฟฟ้าให้รัฐบาล พร้อมใช้ไฟภายในบ้านได้ด้วย การใช้งาน Grid tie Inverter ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ บนหลังคาบ้าน ที่มีไฟฟ้าอยู่แล้ว และติดตั้ง Grid-tie Inverter ต่อเชื่อมเข้ากับไฟบ้านโดยตรง Grid-Tie Inverter จะแปลงไฟกระแสตรงที่ได้จาก แผงโซลาร์เซลล์ ให้เป็นไฟกระแสสลับ 220 V เพื่อช่วยจ่ายไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ในกรณีที่ไฟเหลือจากการจ่ายโหลดเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน Grid-Tie Inverter จะจ่ายไฟคืนให้กับระบบการไฟฟ้า ทำให้มิเตอร์ไฟฟ้าหมุนกลับ Image Hosted by !!!###$$$ 1h3R3 1m@g3H0st $$$###!!!
Visitors: 13,626