ปั้มน้ำซับเมิส DC

คู่มือ ปั้มซับเมิส

  
ปั๊มน้ำซับเมิส ระบบ 24VDC 400W

ดูดน้ำลึก 30 - 40 เมตร

ปริมาณน้ำ 2,600 ลิตร/ชั่วโมง

Coolราคาติดต่อสอบถามCool


 

ปั้มน้ำซับเมิส DC ระบบ 48VDC  200W

ดูดน้ำลึก 30-40เมตร

ปริมาณน้ำ 2,500 ลิตร/ชั่วโมง

Coolราคาติดต่อสอบถามCool

  

ปั้มน้ำซับเมิส DC ระบบ 48VDC  750W

ดูดน้ำลึก 70-80เมตร

ปริมาณน้ำ 3,000 ลิตร/ชั่วโมง

Coolราคาติดต่อสอบถามCool

 

ปั้มน้ำซับเมิส DC ระบบ 48VDC  750W

ดูดน้ำลึก 40-50เมตร

ปริมาณน้ำ 5,000 ลิตร/ชั่วโมง

Coolราคาติดต่อสอบถามCool

  

                                           

                                           

                                                                

 

 

Visitors: 84,371