งานติดตั้งระบบ Off Grid ใช้แบตเตอรี่ ศูนย์คูโบต้า จ.เพชรบูรณ์ 22/04/58

งานแก้ไขเปลี่ยนระบบใหม่

เนื่องจากช่างที่อื่นทำแล้วไม่สามารถใช้งานได้ครับ

Visitors: 83,413